Net voor de laatste veldwedstrijd van het afgelopen seizoen deelde Maarten van Vliet mede dat
hij zijn lopende afspraak met Rohda niet ging waarmaken. Dit vanwege de mogelijkheid om bij
KZ in de trainersstaf plaats te nemen. Hoewel wij Maarten uiteraard het beste gunnen, was deze
timing uitermate slecht.
Een (enigszins wanhopige maar snelle) app-wisseling met “kind van de club” Frits Wip volgde.
Gelukkig bleek Frits zowel nog vrij, als bereid, de club waar hij vanaf de pupillen tot en met Ahoy
zijn actieve carrière voltooide minimaal voor 1 seizoen uit de brand te helpen.
Na zijn actieve periode is Frits met veel succes aan zijn trainerscarrière begonnen. Met zijn
ervaring en liefde voor onze club, denken wij zeer slagvaardig gehandeld te hebben in deze
netelige kwestie.
Wij zijn Frits zeer erkentelijk en wensen zowel hem als de selectie heel veel plezier en succes
het komende seizoen.


Namens het bestuur,
René Kruse
Voorzitter