Ons bereikte het droevige bericht dat op vrijdag 7 januari op 68-jarige leeftijd is overleden ons erelid

 

                                                                Cor de Voos

 

Voornamelijk vanwege gezondheidsredenen was de Cor de laatste jaren niet meer fysiek bij Rohda aanwezig, maar zijn betrokkenheid was er niet minder om. Met grote regelmaat kwamen er berichtjes, donaties voor de jeugd of als steun in Corona tijd binnen. Zo heeft hij op 27 december nog een sponsorcontract voor 3 jaar helpen afsluiten met het schilderbedrijf van neef Rob.

Maar oneindig veel groter was de invloed van Cor aan het einde van de vorige eeuw. Jarenlang en dag en nacht was Cor in de weer als bestuurslid, met de portefeuille “wedstrijdsecretaris”. In de tijd van 9 senioren en 3 junioren twaalftallen was het competeren van de teams een meer dan enorme klus.

Daarnaast herinner ik mij Cor als drijvende kracht achter allerlei activiteiten, maar toch bovenal het tafeltennistoernooi. Een jaarlijks festijn met enorm veel deelnemers en een sport waar Cor zelf ook aardig met de clubtop mee kon komen.

Met zijn achtergrond in de drukkerij omgeving was Cor ook altijd betrokken bij de redactie en dan vooral het vervaardigen van het clubblad. Als junioortjes waren wij daar ook bij aanwezig en in mijn geheugen gegrift staat het tellen van de stapel papier. Het aftellen van 370 pagina’s deed Cor in seconden en klopte altijd.

In mijn laatste gesprek van 27 december hebben wij nog uitgebreid gesproken over de club en het aanstaande jubileum. Cor zou zijn uiterste best doen om er op 21 mei bij te kunnen zijn en niets wees erop dat dit niet zou lukken. Helaas mag het niet zo zijn. In Cor verliezen we een Rohdiaan in hart en nieren!

Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verwerken van de enorme verlies.

Namens het Bestuur

René Kruse