IN MEMORIAM

Ons bereikte het droevige bericht dat op donderdag 24 juni, na een kort maar hevig ziekbed in de leeftijd van 77 jaar is overleden ons erelid

Dries Stieltjes

Halverwege de jaren ’50 werd Dries lid van onze vereniging, om deze nooit meer los te laten. Zelfs een verhuizing naar het, toen nóg verdere, Lelystad kon niet verhinderen dat de familie Stieltjes trouw bleef aan onze vereniging.

Van zijn korfbalcarrière kan ik me alleen herinneren dat Dries bij onze “oudjes” meespeelde, maar zijn sporen heeft Dries vooral verdiend als bestuurslid. Zowel als secretaris en later als penningmeester heeft hij zich jarenlang ingezet voor onze vereniging, hetgeen hem uiteindelijk het welverdiende erelidmaatschap opgeleverd heeft.

Maar ook daarna was Dries nooit te beroerd om bij te springen in geval van nood. Jarenlang hield hij samen met onze erevoorzitter “kantoor” in de bestuurskamer om de administratie op orde te houden. Daarnaast zat hij zeer regelmatig bij de entree in de sporthal. Veel minder zichtbaar, maar tegelijk veel belangrijker, was zijn ondersteuning aan onze huidige penningmeester. Als ware mentor heeft hij zich op zijn bekende vriendelijke manier ontfermd over Karin en “de boeken”.

De slogan “Rohda is meer dan korfbal alleen” is absoluut van toepassing op Dries en wij zullen zijn bescheidenheid en zijn gedrevenheid enorm missen.

Wij wensen Adrie, Patrick, Suzan, Gijs, Daan, Sam, Stephan en Cees heel veel sterkte met het verwerken van het verlies hun man, (schoon)vader en opa.

Namens het Bestuur

René Kruse