Na vele aanpassingen van de diverse thuisspelende clubs is inmiddels het definitieve programma klaar.

Om sportieve redenen hebben wij er dit jaar voor gekozen om het 1e bij thuiswedstrijden voor het 2e te laten spelen, hetgeen dus wellicht enigszins wennen zal zijn. Op zaterdag 8 sepetmeber zijn de 1e thuiswedstrijden en we hopen dat een ieder de weg naar ons veld zal weten te vinden om alle teams het bekende steuntje in de rug te geven.
Namens het Bestuur,

René Kruse

 

Programma veld