Aan alle leden, ereleden, commissieleden, donateurs en club van 50,
Op donderdag 18 augustus vindt vanaf 20.15 uur de 94e jaarvergadering plaats.

We gaan het dit jaar anders doen door met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die nodig zijn om de komende jaren de toekomst van onze club veilig te stellen. Het gaat hierbij om:
– Jeugdafdeling uitbreiden en ledenbehoud
– Vrijwilligers

Uiteindelijk gaat het om keuzes maken die belangrijk zijn voor het voortbestaan van Rohda. Mocht je nu al ideeën hebben hierover, stuur deze in via de mail aan secretaris@rohda.com. Ook als je van de partij bent, geef dit via de mail door.

Agenda
1. Opening en notulen (J.A.V. van 26 mei 2015; bijlage)
2. Mededelingen van het bestuur
3. Rekening en verantwoording penningmeester:
3.1 Financieel jaarverslag
3.2 Verslag van de kascontrolecommissie
4. Verantwoording bestuur:
4.1 Terugblik 2015-2016
4.2 Werven of …. (presentatie Errol Opering)
4.3 Vrijwilligers (presentatie Kira Scheerman)
Pauze
5. Begroting
6. Bestuursverkiezingen
7. Verkiezing commissies
8. Rondvraag en sluiting

De volgende bestuursleden zijn aftredend:
– Trea van den Ende, penningmeester
– Raymond Imambaks, secretaris (is tussentijds afgetreden)
Vacatures bestuur:
– Secretaris
– Penningmeester
– Algemeen bestuurslid

Het bijwonen van de J.A.V. is verplicht voor alle leden, die op het moment van de J.A.V. 15 jaar of ouder zijn. Gezien het belang van deze avond, stelt het bestuur het zeer op prijs als er een grote opkomst is. Het financieel jaarverslag en de begroting, kun je bij binnenkomst op de J.A.V. afhalen. Dit kan eerder worden verstrekt vanaf 11 augustus bij de penningmeester, via de mail: treapeter@hotmail.com

Namens het bestuur,
Lenie Goudsmit

 

Bijlage: Notulen J.A.V. 2015