Ons bereikte het droevige bericht dat op woensdag 3 augustus, in de leeftijd van 59 jaar is overleden
ons zeer gewaarde donatrice

Yvonne Heijkoop

In de vroege jaren 80 kwam Yvonne over van het Amsterdamse Swift. Een lange, stevige dame met
een zeer goede techniek en een uitstekend schot. Zij wist zich vrij snel in het 2 e te spelen, waar zij een
aantal seizoenen een gewaardeerde kracht was.

Naar mijn toenmalige mening besloot zij veel te jong om op een “lager” niveau te spelen en zich te
voegen bij “Team Maarten”. Ondertussen is wel gebleken dat zij hiermee de juiste keuze heeft
gemaakt, want zelfs toen het “Zesde” stopte met actief korfballen, bleef Yvonne betrokken bij dit
vriendenteam.

De schrik was enorm toen Yvonne de, uiteindelijk fatale, diagnose kreeg. Na een intensieve tijd en
strijd heeft dit uiteindelijk geleid tot een veel te jong overlijden. Zo raakt het “Zesde” in bijzonder korte
tijd een 2e speler kwijt.

Wij wensen Rein, René, Sylvia, Bonita, Dylano, moeder Corrie en alle verdere familie en vrienden alle
sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Namens het bestuur,

René Kruse