Ja, zo mogen we hem absoluut noemen.
Niet alleen van zijn eigen kinderen en kleinkinderen, maar vooral ook van zíjn Rohda-familie.
George Kruse was (ruim?) 25 jaar voorzitter en is nog steeds drager van het KNKV ereteken en ridder in de orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten voor de korfbalsport.

Ik zie hem zo voor me in de oude Ookmeerhal, beneden met ‘de ouwe hap’ (‘zoals Jacques Reigers, Johan Schreuder, Chris Meyerhoven). Staand bij de opening op hun vaste stek bij de hoek van het veld waar eerst wel, maar later eigenlijk niet meer gerookt mocht worden. Geregeld mopperend, maar ook hartstochtelijk de Rohdaploegen toejuichend. Of boven bij Aadje (‘brrrrróóóodje kroket!’) achter het glas en bonzend tegen het ruit als er beneden op het veld iets gebeurde wat hem niet zinde.

Maar ook rustig in onze kantine om gasten en spelers te verwelkomen of met een bemoedigende arm om schouders van spelers als er verloren was. Op zijn plek aan de bar met de (toen het nog mocht) onafscheidelijke sigaret, of het regelen van allerlei (financiële) zaken in de bestuurskamer. En altijd als ik binnenkwam pakte hij mij bij mijn arm om naar de foto te lopen van de pupillenploeg waar hij coach van was en waar mijn dochter Saskia in speelde. ‘Hé Ruud, hoe gaat het met jou, met Yvonne en de kinderen? Kijk, hij hangt er nog steeds’. Die aandacht voor heel veel Rohdianen en hoe het met ze ging, typeerde hem.
George ademde Rohda.
   

Lang heeft hij zijn Ajax-achtige filosofie van ‘geen spelers kopen, maar zelf opleiden’ kunnen volhouden. ‘Als ze zichzelf willen aanmelden bij onze club (al dan niet enthousiast gemaakt door bijvoorbeeld Mia Schreuder of Annie de Jong) is dat prima, maar geen privileges’, was zijn beleid.   

Als voorzitter en coach van het eerste en jeugdploegjes konden wij geregeld bij kampioenschappen zijn toespraken aanhoren, waarbij vooral de Jaarvergaderingen af en toe wat lang(er) duurden, want als hij eenmaal aan het woord was…….

Inmiddels hebben Rene en Karin zijn pater familias rol voor Rohda overgenomen en in een nieuw jasje gestoken, met in het achterhoofd de basis die hun vader heeft gelegd.