Ivm het coronavirus zal de uitvaart in kleine kring plaats vinden. Mocht u Dino toch een laatste eer willen geven, er zal een erehaag voor hem worden gevormd. Verzamelen op Westgaarde om 15.15 uur.
Als u een bloem wil meenemen, wordt dit zeer gewaardeerd.