Op dinsdag 16 oktober vindt vanaf 20.30 uur de 96e jaarvergadering plaats. We gaan jullie bijpraten over de onderwerpen die vorig jaar zijn ingezet om de toekomst van onze club veilig te stellen.