OPROEP: iedereen die een nieuwe pasfoto wil in sportlink,  dit kan alleen nog in juni gewijzigd worden. Nieuwe pasfoto kan gemaild worden naar Karin Spierings.