Aan het begin van het afgelopen korfbalseizoen is tijdens de jaarvergadering ons clubje van drie personen ontstaan die zich gedurende het korfbaljaar heeft bezig gehouden met het coördineren van de vrijwilligerstaken.

We zijn begonnen om door middel van een enquête te inventariseren wat onze huidige ROHDA-leden momenteel allemaal aan vrijwilligerstaken doen. Dit om te bekijken of er wellicht nog leden zijn die (extra) vrijwilligerstaken op zich zouden willen nemen, maar ook of er misschien leden zijn die verborgen talenten hebben die we binnen ROHDA goed zouden kunnen gebruiken.

Op dit moment hebben 79 leden onze enquête ingevuld. Onze dank daarvoor! Leden die de enquête nog niet hebben ingevuld, kunnen dat alsnog doen via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPDdgSf_6mpxzbI3QucVssNlSK7DesQiKz0zdBAHarv6fDzQ/viewform?c=0&w=1

Na het invullen van deze enquête hebben we al een aantal namen van eventuele vrijwilligers door kunnen spelen naar de desbetreffende commissies. Hierop hebben de desbetreffende commissies contact opgenomen met die personen. Dit zorgt ervoor dat de druk bij de huidige leden van deze commissies minder wordt, want vele handen maken nu eenmaal licht werk!

Voor het komende seizoen 2017 – 2018 was één van onze belangrijkste speerpunten dat er een nieuwe zaalcommissie zou worden opgezet. Wij kunnen inmiddels mededelen dat wij gelukkig een vrijwilliger hebben gevonden die deze commissie wil gaan opstarten, namelijk Cor Vonk. Ontzettend fijn! Cor zoekt natuurlijk wel nog andere vrijwilligers die hem kunnen assisteren binnen deze commissie. Mocht dit je interesse hebben, laat het ons dan weten!

We werden tijdens het afgelopen seizoen ook benaderd door een vrijwilliger van buitenaf. Goed om te zien dat onze oproepen via de website en Facebook pagina zelfs mensen buiten ROHDA weten te bereiken!

Het begin is gemaakt, maar we zijn er natuurlijk zeker nog niet. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld nog hard op zoek naar commissieleden voor de kantinecommissie, de sponsorcommissie en naar een scheidsrechtercoördinator voor de breedtesport. Ook het komende seizoen zal voor ons in het teken blijven staan van het zoeken naar en coördineren van vrijwilligers. Hopelijk komen er nog meer leden bij die hun steentje her en der kunnen/willen bijdragen als vrijwilliger, want zonder vrijwilligers is ROHDA helemaal niets!

Schroom dus vooral niet om je bij ons aan te melden als vrijwilliger. Er is vast en zeker voor iedereen binnen ROHDA een leuke en passende vrijwilligerstaak te vinden.

Alvast, namens ROHDA, ontzettend bedankt voor jullie aanmeldingen!

Sportieve groeten,

De vrijwilligerscoördinatoren (Kira Scheerman, Ferdgie Imambaks & René van den Hoogen)

vrijwilligers@rohda.com