De afgelopen week is door een uitzending van Zembla veel te doen over kunstgrasvelden en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Wellicht ten overvloede willen wij opmerken dat dit met rubberkorrels ingestrooide velden betreft. Onze velden zijn zogeheten zandkunstgrasvelden en aan deze kunstgrasvelden worden geen gezondheidsrisico’s toegeschreven.

Wij hopen een ieder hier nog meer gerust gesteld te hebben.