Gebleken is dat er diverse leden en donateurs inmiddels zijn verhuisd. Om de ledenadministratie en betalingen goed te organiseren, hebben wij de juiste informatie nodig.

Daarnaast is het wenselijk om zoveel mogelijk automatische incasso’s in te voeren, waarbij het werk voor onze penningmeester wordt verlicht.
Diegenen die nu nog acceptgiro,s ontvangen, willen we vragen dit te gaan omzetten naar een automatische incasso.
Indien verhuisd c.q. omzetten naar automatische incasso, stuur dan een mail naar penningmeester@rohda.com dan wordt het geregeld en kunnen we het ledenbestand goed bijwerken!

Met dank,
Lenie Goudsmit